top of page
POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

CONTRACTE

 

 

A el fer una reserva per aquest lloc web, vostè i els seus acompanyants accepten expressament, i sense reserves, les presents condicions de contractació.

Sobre les figures que intervenen:

 • Un. (En endavant VIATGER) està contractant un producte directament amb l'allotjament triat (en endavant ALLOTJAMENT), i per tant la responsabilitat de la qualitat i condicions d'aquest producte és exclusivament de l'ALLOTJAMENT (per exemple la neteja o idoneïtat de l'ALLOTJAMENT).

 • Aquest lloc web utilitza el Motor de reserves de AVAIBOOK com a plataforma tecnològica i de gestió de l'pagament per a la tramitació de la reserva. A l'reservar per aquesta via el VIATGER utilitzeu el servei de AVAIBOOK per transmetre la reserva a l'ALLOTJAMENT i per fer el pagament de tot o part de l'import de la mateixa (segons la política de pagaments definida pel ALLOTJAMENT en AVAIBOOK).

 • Identificació de AVAIBOOK: AvaiBook On-line SL, empresa espanyola legalment constituïda amb CIF ES-99279622, és la propietària d'un sistema informàtic independent de reserves on-line que tant el ALLOTJAMENT com el lloc web han triat per a gestionar les reserves.

 • El sistema AVAIBOOK garanteix una gestió independent i segura de les reserves, oferint un marc estàndard que estableix els compromisos tant de l'ALLOTJAMENT com de l'VIATGER, amb l'ànim que aquest marc serveixi per garantir les reserves per a ambdues parts. En cas de no compliment d'alguna de les presents condicions AVAIBOOK no serà en cap cas responsable, sinó directament el ALLOTJAMENT i / o el VIATGER. En aquest cas AVAIBOOK intentarà facilitar una solució per qualsevol mitjà que estigués dins les seves possibilitats.

 

La relació contractual, derivada de la seva reserva, es formalitza directament entre el VIATGER i el ALLOTJAMENT. I el ALLOTJAMENT és l'únic responsable dels productes i / o serveis turístics contractats.

 

 

 

CLÀUSULES

 

 

RESPONSABILITAT EN LA INFORMACIÓ

 

Les dades que apareixen de l'ALLOTJAMENT en aquest procés han estat introduïts directament pel propietari de l'ALLOTJAMENT, de manera que AVAIBOOK no és responsable de qualsevol error o omissió que pogués afectar tant a la bona terme de la reserva com a l'estada de l'VIATGER.

 

PROCÉS DE RESERVA

 

El procés de reserva li demana tota la informació necessària perquè pugui formalitzar el contracte, entre elles les dates d'entrada i sortida, i les dades de l'VIATGER com a titular que formalitza la reserva. I el VIATGER és responsable d'introduir les dades correctament, i de comprovar la informació de dates i informació de l'ALLOTJAMENT.

 

Per a la confirmació de la reserva s'haurà de pagar una bestreta, que correspon a una part de l'import total de l'estada i que és determinat pel ALLOTJAMENT, més els eventuals despeses de gestió per la gestió de la reserva. Aquests imports apareixen desglossats en el procés de reserva.


El mateix procés de reserva li pot oferir diferents formes de pagament a l'VIATGER per fer el pagament d'aquesta bestreta. I les formes de pagament que apareixen són triades pel ALLOTJAMENT, i són passarel·les de pagament proporcionades per AVAIBOOK dins el sistema de reserves, com un recurs tècnic més a l'ALLOTJAMENT. I en aquest cas el pagament és validat pel sistema AVAIBOOK de forma automàtica. Aportant d'aquesta manera una validació d'un sistema independent a l'ALLOTJAMENT que confirma aquest pagament.

En funció de la forma de pagament triada el VIATGER disposa d'un termini de temps limitat (termini que és informat a l'VIATGER) en què ha de fer efectiu el pagament, i ha de poder ser validat per AVAIBOOK (de forma automàtica i instantània si es tracta d'una forma de pagament on-line -tarjeta-, o de forma diferida si es tracta d'una forma de pagament no online -transferència bancària-). Si aquest pagament no queda validat dins el termini, la reserva quedarà automàticament anul·lada, i s'avisarà per correu electrònic a l'VIATGER. I en aquest cas, qualsevol quantitat ja abonada (suposant un pagament realitzat però que no ha pogut ser validat en termini) li serà retornada a l'VIATGER però no obtindrà la confirmació de reserva.
Un cop confirmat el pagament de la bestreta, EL VIATGER rebrà per e-mail i us apareixerà en pantalla el bo de reserva, on s'indicaran les dades de contacte de l'ALLOTJAMENT i tota la informació necessària.

El VIATGER d'imprimir i conservar aquest bo per a presentar-lo en l'oficina de recepció de l'ALLOTJAMENT, així com presentar qualsevol altra documentació que se li indiqui durant el procés de reserva o als e-mail que rebi.

La resta de l'import de la reserva (en cas que el ALLOTJAMENT tingui configurat una bestreta menor a la totalitat de la reserva) serà gestionat segons la POLÍTICA DE PAGAMENTS que tingui definit el ALLOTJAMENT. Aquest import restant es pot veure variat de l'especificat en el bo de reserva si es fa ús de determinats serveis no expressament inclosos en la reserva (tipus costos fixos de neteja o possibles extres).

 

POLÍTICA DE PAGAMENTS

 

La resta de l'import s'abonarà directament al ALLOTJAMENT en la forma i moment que sigui indicat pel mateix, i de forma independent a la reserva.

 

El PREU INCLOU

El preu és per estada i allotjament i inclou tots els impostos aplicables. Les condicions pel que fa a el consum normal d'aigua, gas i electricitat, roba de llit i tovalloles, estris de cuina, vaixella i parament necessaris per a habitar el ALLOTJAMENT, és segons defineixi el propi ALLOTJAMENT, i és independent en tot cas a AVAIBOOK.

Tot això excepte especificació en contrari en les CONDICIONS PARTICULARS DE L'ALLOTJAMENT.

 

EL PREU NO INCLOU

 

Els extres no seleccionats en el procés de reserva o serveis addicionals no indicats expressament en el bo de reserva oa la fitxa de l'ALLOTJAMENT, que hauran de contractar i pagar-se segons el que estipula la POLÍTICA DE PAGAMENTS, o, si no a l'arribada a l'allotjament de forma independent, o segons l'estipulat directament pel ALLOTJAMENT.

Les taxes turístiques que fossin d'aplicació en cada cas.

Qualsevol fiança estipulada pel ALLOTJAMENT.

 

CAPACITAT MÀXIMA I CONDICIONS D'ALLOTJAMENT

 

El nombre de persones que ocupen el ALLOTJAMENT no pot excedir a el de la capacitat assenyalada en el mateix, excepte en el cas de nadons (s'entén com nadons els menors de 3 anys a menys que la política particular l'allotjament defineixi alguna cosa diferent). I si no fos indicada la capacitat màxima serà entesa com el resultat de 2 persones per llit doble o de matrimoni, i d'1 per llit individual o supletori.

El ALLOTJAMENT pot negar-se a admetre l'entrada de persones per sobre de la capacitat contractada, no havent cap reclamació per aquesta causa.

Els animals només estan permesos si així consta expressament en les condicions de reserva de l'ALLOTJAMENT o per acord amb el propietari de l'ALLOTJAMENT. Si es viola aquesta regla, el ALLOTJAMENT podrà exigir el desallotjament sense compensació per a Vostè.

El VIATGER es compromet a mantenir el ALLOTJAMENT net, ordenat i en l'estat en el qual li va ser lliurat. També es compromet a seguir les instruccions d'ús i manteniment que li indiqui el propietari de l'ALLOTJAMENT ia respectar les normatives en matèria de sorolls, recollida d'escombraries, consum d'aigua etc ... de la comunitat, entorn, o edifici on es trobi .

L'incompliment d'aquestes regles faculta el ALLOTJAMENT per exigir el desallotjament sense compensacions i el cobrament d'indemnitzacions pels danys produïts, que podrà detreure de la fiança (si el ALLOTJAMENT la tingués definida).

 

RECOLLIDA DE CLAUS I SORTIDES

 

La recollida de claus s'efectuarà en la direcció i data indicades en el bo de reserva.

En cas d'arribar fora d'aquest horari, o en cap de setmana o festiu, haurà de contactar amb el ALLOTJAMENT per coordinar el lliurament de claus, sent obligatori avisar de l'hora d'arribada aproximada. En cas de no fer-ho, o que l'arribada no es produeixi dins de les hores previstes queda de la banda de l'ALLOTJAMENT poder disposar de l'allotjament reservat, amb cancel·lació de la reserva i sense compensació per a l'VIATGER.

Les dades de contacte de l'ALLOTJAMENT es troben en el bo de reserva.

 

POLÍTICA DE CANCEL

 

La plataforma AVAIBOOK ofereix un marc de confiança per ALLOTJAMENTS i VIATGERS, exercint de "tercer de confiança" que tutela la bestreta per garantir la política de cancel·lacions que el ALLOTJAMENT configura, i la qual determina la data fins la qual el VIATGER pot cancel·lar amb dret a la devolució de la bestreta (cas en el qual AVAIBOOK s'encarrega d'aquesta gestió realitzant la devolució a l'VIATGER -exclosos les despeses de gestió, més una eventual comissió de portal *. a partir d'aquesta data l'import de la bestreta queda disponible i tutelat per el ALLOTJAMENT i s'aplicaran, si n'hi ha, les condicions particulars de cancel·lació que aquest pogués tenir, o un acord particular assolit entre VIATGER i ALLOTJAMENT.
* Eventualment pot haver una comissió "no retornable" per part de l'portal, en casos de reserves iniciades des portal, en aquest cas aquesta comissió es considera dins de les "despeses de gestió".
Política de cancel·lacions garantida per AvaiBook:
La política de cancel·lacions configurada en l'allotjament és: Pots anul·lar amb dret a devolució fins a un dia després de la creació de la reserva. Per tant: Li tornem els diners de la bestreta * si cancel·la abans de 24 hores.
* A excepció de les despeses de cancel·lació (1% de l'import total de l'estada + 2% de l'pagament realitzat). A més, hi ha un càrrec addicional de el 2% per a targetes internacionals (fora de SEPA), targetes virtuals B2B i per AMEX.A partir d'aquí, l'import serà tutelat i gestionat per l'allotjament d'acord amb la següent política particular:
Si s'anul·la abans de 30 dies té 10% de penalització de la bestreta.
Si anul·la entre 30 i 10 dies abans té 50% de penalització de la bestreta.
Si anul·la fins a 9 dies abans de l'entrada té 100% de penalització de la bestreta.

** BONS REGAL **: Les estades regal comprades a través del nostre web, tindran una penalització de cancel·lació de 30 euros els 15 primers dies després de la seva compra. Passats aquests 15 dies, la penalització de cancel·lació és de el 100%.
El període de gaudi dels bons regals és d'un any des de la data de compra, * ampliable a tres mesos * si hi ha causa realment justificada per part de l'viatger o falta de disponibilitat per part de l'establiment.

AVAIBOOK actuarà com a mediador imparcial entre les dues parts, controlant en tot moment quina és la resolució que correspon per cada cancel·lació d'acord amb aquesta política de cancel·lacions admesa per ambdues parts en el moment de la reserva. I per això sempre que es produeixi una cancel·lació de comunicar a ambdues parts la resolució que correspon interpretant la política de cancel·lacions aquí informada i admesa per les parts a l'confirmar la reserva.
AVAIBOOK gestionarà la devolució de la bestreta a l'VIATGER en cas d'una cancel·lació en el termini establert. Si és una cancel·lació un cop vençut aquest termini la gestió serà realitzada directament pel ALLOTJAMENT, segons les seves condicions particulars si n'hi ha, o segons acord particular a què s'arribi entre ALLOTJAMENT i VIATGER, i en el cas AVAIBOOK no té cap responsabilitat de gestió .
El ALLOTJAMENT accepta i autoritza que AVAIBOOK gestioni els fons rebuts d'una reserva d'acord amb els terminis de la política de cancel·lació i garanties aquí informats.
El VIATGER accepta que d'una eventual devolució AVAIBOOK detregui les despeses de gestió, més les comissions ocasionades en la gestió d'aquesta operació i que seran informades tant a l'VIATGER com a l'Propietari en cas de produir-se una cancel·lació.
Sigui quina sigui la política de cancel·lacions vigent i admesa per ambdues parts en el moment d'una reserva, AVAIBOOK sempre permet que les dues parts arribin a un acord bilateral pel qual es pot resoldre la incidència.
AVAIBOOK sempre guarda registre de la política de cancel·lacions vigent i admesa per ambdues parts en el moment d'una reserva, les dades que demostren que les dues parts la van admetre, i com a ens imparcial posarà a disposició d'ambdues parts o els seus representants legals, així com de qualsevol organisme oficial que ho requerís, aquests registres que demostrin el compromís adquirit per les dues parts en el moment de la reserva.
** COVI 19 **: Totes les reserves que es contractin durant l'Estat d'Alarma per gaudir abans de l'19/07/20, tindran CANCEL·LACIÓ GRATUÏTA, en cas de causa justificada, fins a 15 dies abans de la seva arribada a l'establiment. Les reserves realitzades durant l'estat d'alarma per a gaudi posterior a l'19/07/20, s'aplicarà la política de cancel·lació actual.
Totes les reserves que s'han vist afectades per l'Estat d'Alarma, podran canviar la seva data per gaudir-la al llarg de 2020 o 2021 sense cap penalització pel canvi, excepte si el client opta per una temporada diferent a la contractada. En aquest cas, el client haurà d'abonar la diferència de preu.

 

VALIDACIONS I GARANTIES DE L'ALLOTJAMENT A AVAIBOOK

 

Com a eina tècnica imparcial per al procés de reserves, AVAIBOOK permet a l'ALLOTJAMENT realitzar validacions que aporten seguretat i garanties a l'VIATGER. Les validacions i garanties aportades per aquest ALLOTJAMENT són:

 • Contracte signat: les condicions expresses relatives a l'contracte d'ús de AVAIBOOK (manteniment de calendari de disponibilitat sempre actualitzat per tal d'evitar overbooking) han estat acceptades de la següent manera:

 • Acceptació tàcitament mitjançant el registre en AVAIBOOK

 • Validació de l'ALLOTJAMENT: validació de l'existència física de l'allotjament a l'adreça indicada a la seva fitxa: c / Riu Brugent n.16, 43364 (Prades), Tarragona.

 • Garantia antifrau total: l'allotjament pot aportar voluntàriament la garantia antifrau consistent que AVAIBOOK reté els diners de l'pagament de la bestreta i l'hi fa arribar 2 dies després de la data d'entrada. Aquesta garantia només és aplicable per a les reserves pagades mitjançant formes de pagament "a través de AvaiBook".

 • Política de cancel·lacions: el ALLOTJAMENT es compromet a una política de cancel·lacions determinada ia una gestió de la mateixa segons el definit en la clàusula POLÍTICA DE CANCEL.

 

 

CANCELACIONS I MODIFICACIONS PER L'ALLOTJAMENT

 

El manteniment permanentment actualitzat de l'calendari de disponibilitat de AVAIBOOK evita la possibilitat d'overbooking en els ALLOTJAMENTS que treballen amb aquest sistema, però en cas d'haver-ho, el propietari donarà prioritat a la reserva realitzada a través de la AVAIBOOK o, si no, facilitarà a l' VIATGER un allotjament d'igual o superior qualitat per la mateixa o menor cost per a les dates desitjades, fent-se càrrec ell mateix de la gestió i de qualsevol cost addicional en què pogués incórrer.

Si l'esmentada opció no és possible, o el VIATGER no acceptés el canvi, es cancel·larà la reserva i se li reemborsaran la totalitat de les quantitats pagades com a avançament de l'total de la reserva. El reemborsament serà responsabilitat directa de l'propietari, i en cas que l'import de la bestreta estigués retingut per AVAIBOOK ia petició de les dues parts fora AVAIBOOK qui realitzés la devolució directament a l'VIATGER, sempre es detrauran les comissions cobrades per AVAIBOOK. Qualsevol altre acord entre les PARTS substitueix les condicions anteriors.

 

CONDICIONS PARTICULARS DE L'ALLOTJAMENT

 

Aquest allotjament té definides unes condicions particulars de reserva, que el VIATGER ha llegit i accepta pel fet de realitzar una reserva, i que són aplicables en la mesura que no contravinguin les condicions generals de reserva expressades en aquest mateix document, les quals prevaldran en cas de conflicte:

-Les entrades han de ser abans de les 8 del vespre.
-En cas excepcional han d'avisar a recepció per tef.
-En reserves de més d'un dia, en cas de no presentar-se o avisar el primer dia, l'allotjament quedarà lliure ia la venda.

 

GESTIÓ DEL PAGAMENT PER TARGETA I TRACTAMENT DE DADES DE TARGETA

 

 • Aquest lloc web utilitza el Motor de reserves de AVAIBOOK com a plataforma tecnològica i de gestió de l'pagament per a la tramitació de la reserva.

 • A l'realitzar el pagament de la bestreta per targeta de crèdit / dèbit, el VIATGER utilitzeu el servei de AVAIBOOK per transmetre la reserva a l'ALLOTJAMENT i per fer el pagament de tot o part de l'import de la mateixa (segons la POLÍTICA DE PAGAMENTS definida pel ALLOTJAMENT en AVAIBOOK).

 • A més les dades de targeta aportades pel VIATGER seran emmagatzemats de forma segura mitjançant un servei BankStore, per permetre als al ALLOTJAMENT desplegar els cobraments posteriors a aquesta targeta, segons tingui definits en la seva POLÍTICA DE PAGAMENTS.

 • Les dades de targeta emmagatzemades no són visibles per al ALLOTJAMENT, en compliment amb la normativa PCI, i només són utilitzables per agilitzar els cobraments, preautoritzacions i revisions que siguin necessaris per a garantir el cobrament dels serveis contractats pel VIATGER.

 • El Motor de Reserves de AVAIBOOK inclou un sistema de Control de Frau per evitar operacions de pagament que resultin fraudulentes. AVAIBOOK es reserva el dret de paralitzar, anul·lar o retrocedir qualsevol operació de pagament per targeta (i per extensió anul·lar la reserva en qüestió) que pugui resultar sospitosa en aquest sistema de control.

 • El VIATGER es compromet a aportar documentació veraç sobre si mateix i sobre la targeta utilitzada, en qualsevol moment que el ALLOTJAMENT o AVAIBOOK es ho sol·liciti. I és condició indispensable per poder gaudir de la reserva realitzada presentar la documentació en format original a l'hora de l'entrada al ALLOTJAMENT.

 •  

GARANTIES DEL CLIENT I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

 

 • El CLIENT (GESTOR DE L'ALLOTJAMENT) garanteix que compta amb el poder de lliure disposició i la capacitat legal i fiscal necessària per gestionar els seus allotjaments, i que compleix tota normativa, lleis i obligacions que li siguin aplicables (fiscals, tributàries, llicències, etc) . Exonerant a AVAIBOOK.

 • El CLIENT (GESTOR DE L'ALLOTJAMENT) i el VIATGER assumeixen la responsabilitat de facilitar una identificació veraç, exacta i permanentment actualitzada, tant sobre la seva identitat com sobre els allotjaments. Garantint el CLIENT (GESTOR DE L'ALLOTJAMENT) en tot moment que els ALLOTJAMENTS existeixen i té els poders i capacitats necessàries per a la seva gestió i oferiment de el servei de lloguer.

 • AVAIBOOK limita les seves responsabilitats a la prestació de servei tecnològic i de gestió de pagaments, i no actua com a intermediari, agència, canal de vendes o similar. Les relacions comercials per les reserves i les seves responsabilitats associades (facturació, tributs, ...) són sempre entre el ALLOTJAMENT i el VIATGER, i entre el ALLOTJAMENT i el lloc web on s'anunciï. Sent AVAIBOOK una simple eina tecnològica que el ALLOTJAMENT contracta lliurement per realitzar la seva gestió.

 • AVAIBOOK no es responsabilitza de cap cas d'overbooking (reserves per a les mateixes dates sobre el mateix ALLOTJAMENT) per problemes tècnics eventuals o per falta d'actualització per part de l'CLIENT (GESTOR DE L'ALLOTJAMENT), o per falta d'actualització o problemes en algun dels canals connectats.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

Les dades personals facilitades per l'VIATGER a l'realitzar la reserva són tractats per AVAIBOOK, a l'ésser l'eina tècnica a través de la qual es gestiona la reserva, actuant AVAIBOOK merament com Encarregat de Tractament per part de l'ALLOTJAMENT.

Aquestes dades són posats a disposició de l'ALLOTJAMENT perquè pugui realitzar el servei sol·licitat. I el mateix ALLOTJAMENT es compromet a fer un ús correcte de les dades d'acord amb la legislació vigent.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

 

En tot allò que no estigui previst en les presents condicions, és aplicable, en tot cas, la legislació que correspongui a l'ALLOTJAMENT en qüestió.

Les parts, amb renúncia expressa a l'fur que per llei els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat que correspongui a l'ALLOTJAMENT en qüestió per a la resolució de qualsevol problema derivat de l'aplicació i interpretació de el present contracte .

bottom of page